Murun arvot & oikeudet

Arvot:

Syrjinnästä vapaa alue
Olemme syrjintää ja kaikenlaista kiusaamista vastaan ja puutumme siihen välittömästi

Oikeus olla oma itsensä
Murussa jokaisella on oikeus olla oma itsensä ja kokea itsensä hyväksytyksi sellaisena kuin on

Olemme luottamuksen arvoisia
Pyrimme Murussa olemaan luottamuksen arvoisia ja meillä on vaitiolovelvollisuus. Meille voit keskustella huoletta luottamuksellisesti

Kunnioitamme toisiamme
Kunnioitamme kaikkia Muruun tulevia, tähän kuuluu myös oikeus yksityisyyteen ja rauhaan, mikäli niin haluat, Voit Murussa olla omissa oloissasi tai jutella ja pelata muiden asiakkaiden, kahvilakavereiden sekä työntekijöiden kanssa

Oikeudet

Päihteettömyys
Ystäväkahvila Murussa jokaisella on oikeus viettää aikaa päihteettömässä ympäristössä

Turvallisuus
Jokaisella on oikeus olla kokematta henkistä/fyysistä väkivaltaa

Siisteys
Siisti ympäristö on jokaisen oikeus ja velvollisuus eli viethän astiasi palautuspisteelle ja roskat roskikseen

Huomioiminen
Huomioimme jokaisen yksilöllisesti

Hienotunteisuus
Annamme jokaiselle omaa tilaa hänen niin halutessaan

Vastuullisuus
Jokainen on vastuussa itsestään ja muista

Tuemme toisiamme
Yhdessä olemme vahvempia